maliyetli bir sahip ve aldığımda doğru ile bir

Top